Artsenpraktijk van Ad Oostendorp
voor Homeopathie en Acupunctuur

Afbellen gemaakte afspraken

Mocht onze afspraak niet door kunnen gaan, wilt U mij dat dan uiterlijk 1 werkdag tevoren kenbaar maken (b.v. door het inspreken van het bandje op de telefoonbeantwoorder), zodat iemand anders Uw plaats kan innemen.
Indien dit niet gebeurt zal ik de kosten van het consult in rekening moeten brengen.

(zie ook ‘Betalingsvoorwaarden’)

Back to top