Artsenpraktijk van Ad Oostendorp
voor Homeopathie en Acupunctuur

Homeopathische behandeling

Ik werk sinds 1980 als homeopathisch arts en acupuncturist in Arnhem.

Voor een homeopathische behandeling zijn weinig frequente, maar wel langdurige consulten nodig. Bij een homeopathische behandeling wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken. Omdat ieder mens anders is, zoekt de homeopathische arts naar alles wat een mens als individu typeert en kijkt dan niet zozeer naar de organen afzonderlijk, als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren. Een homeopathisch middel past bij een mens, zoals een sleutel in een slot past en activeert het hele gestel om beter te worden.
Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal het homeopathische geneesmiddel uw welbevinden verbeteren. Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weerstand functioneert dan beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen. Dit proces kan langzaam verlopen wanneer de klachten al lang bestaan.

Een homeopathisch middel werkt anders dan een gewoon geneesmiddel. De werking ervan kan je vergelijken met de reactie op een vaccinatie, waarbij ook je eigen weerstand wordt gestimuleerd. Dat betekent in sommige gevallen dat in het begin de klachten tijdelijk erger kunnen worden. Mocht dat het geval zijn, neem dan met mij contact op.

Een homeopathisch arts beoordeelt bij ieder consult uw gezondheidstoestand. Het kan voorkomen dat verder onderzoek, of een andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zo nodig terugverwezen naar uw huisarts. Reguliere geneeskunde en homeopathie vullen elkaar aan. U kunt daarom reguliere geneesmiddelen naast de homeopathische geneesmiddelen (blijven) gebruiken.

Het kan zijn dat u onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens heeft. Ieder mens heeft zijn eigenaardigheden. Dit soort gegevens zijn zeer belangrijk voor de keuze van het homeopathische middel. Aarzel daarom niet om dergelijke zaken ook te vermelden.
Het succes van uw behandeling hangt af van onze gezamenlijke inspanning.

Back to top