Praktijk van Ad Oostendorp
voor Homeopathie, Acupunctuur en Coaching

Homeopathische behandeling

Ik werk sinds 1980 als homeopathisch arts en acupuncturist in Arnhem.

M.i.v. 1 januari 2018 praktiseer ik als ‘arts niet praktiserend’

Voor een homeopathische behandeling zijn weinig frequente, maar wel langdurige consulten nodig. Bij een
homeopathische behandeling wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken. Omdat ieder
mens anders is, zoekt de homeopathische arts naar alles wat een mens als individu typeert en kijkt dan niet
zozeer naar de organen afzonderlijk, als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn
geestelijk functioneren. Een homeopathisch middel past bij een mens, zoals een sleutel in een slot past en
activeert het hele gestel om beter te worden.

Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal het homeopathische geneesmiddel uw welbevinden verbeteren.
Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weerstand functioneert dan
beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen. Dit proces kan langzaam verlopen wanneer de
klachten al lang bestaan.

Een homeopathisch middel werkt anders dan een gewoon geneesmiddel. De werking ervan kan je
vergelijken met de reactie op een vaccinatie, waarbij ook je eigen weerstand wordt gestimuleerd. Dat
betekent in sommige gevallen dat in het begin de klachten tijdelijk erger kunnen worden. Mocht dat het geval
zijn, neem dan met mij contact op.

Ik beoordeel bij ieder consult uw gezondheidstoestand. Het kan voorkomen dat verder onderzoek, of een
andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zo nodig terugverwezen naar uw huisarts. Reguliere
geneeskunde en homeopathie vullen elkaar aan. U kunt daarom reguliere geneesmiddelen naast de
homeopathische geneesmiddelen (blijven) gebruiken.

Het kan zijn dat u onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens heeft. Ieder mens heeft zijn
eigenaardigheden. Dit soort gegevens zijn zeer belangrijk voor de keuze van het homeopathische middel.
Aarzel daarom niet om dergelijke zaken ook te vermelden.
Het succes van uw behandeling hangt af van onze gezamenlijke inspanning.

Back to top