Praktijk van Ad Oostendorp
voor Homeopathie, Acupunctuur en Coaching

Gebruiksaawijzing medicijnen

U moet de tabletten of korrels éénmalig innemen, dus niet herhalen.
Tenzij dit er uitdrukkelijk bij vermeld wordt.
De tabletten of korrels nìet met de handen aanraken, maar in het dopje of op een lepeltje uittellen. Daarna onder de tong laten smelten.

De voorgeschreven hoeveelheid korrels vlak voor het slapen innemen. U moet minstens een uur daaraan voorafgaand nuchter zijn, m.u.v. water.
U mag wel de tanden poetsen, maar dan wel ten minste een uur voor de inname van de korrels.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gaat u gewoon door met uw oude, door huisarts of specialist voorgeschreven, medicatie.

Back to top